skip to Main Content
STAMBYTE I STOCKHOLM
08-583 520 90

Stambyte i Stockholm

Ett stambyte innebär att rör och ledningar i en fastighet byts ut. Det är en omfattande renovering som genomförs för att förebygga stopp och sprickor i rören som även kan leda till vattenskador vilket resulterar i stora ekonomiska konsekvenser. I regel utför man ett stambyte var 30.e år beroende på vilken teknik man tidigare har använt. I samband med stambyte brukar även badrummen i fastigheten renoveras. I och med att många rör är svårtillgängliga, behöver man ofta renovera badrummen.

Kostnaden för ett stambyte i Stockholm varierar utifrån varje fastighets förutsättningar och behov. Faktorer som påverkar är bland annat antalet lägenheter och våningsplan, stammarnas placering och det befintliga skicket på stammar och våtutrymmen. I några lägenheter vill man kanske ha med extra tillval vilket också påverkar kostnaden men ger en högre standard och bekvämlighet. I ett så omfattande arbete som ett stambyte innebär är det extra viktigt att varje led utförs professionellt och fackmannamässigt. KRVVS har all den kompetens som behövs för att leda ett stambyte i Stockholm.

Vad är det som byts ut vid stambyte?

Huvudstammen
Huvudstammarna är där avlopp och tillvatten leds in i huset. Stammarna håller mellan 30-50 år beroende på vilket material man har använt likväl teknik. Man bör göra en besiktning av stammarna på alla hus byggda på 80-talet och äldre för att få en uppfattning av vilket skick de har.

Golvbrunnar
Vid stambyte ska golvbrunnarna och dess gren¬ledningar (horisontala avloppsrör) alltid bytas. Det ger rätt förutsättningar för rätt golvbrunn till valt tätskikt och beläggning. Dessutom bör anslutningarna i köken till huvudstammen bytas.

Vattenledningar
Vattenledningar har normalt en livslängd på ca 30-60 år men varierar utifrån kvalitet. Vissa fastigheter från 50-talet och tidigare har inte varmvattencirkulation, vilket gör att det tar lång tid innan det vattnet blir varmt. Om varmvattenberedaren har en temperatur som överstiger

Vi är proffs på stambyte i Stockholm

KRVVS utför stambyte i Stockholm i hela projekt med helhetsansvar men utför även stambyten i Stockholm som underentreprenörer till våra samarbetspartners. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om planeringen och utförandet av stambyte.

Få rådgivning om stambyte, kontakta oss redan idag!
Kostnadsfri offertBegär kostnadsfri offert och rådgivning, helt utan motkrav!

Vi har ett brett tjänsteutbud inom VVS i Stockholm från exempelvis Rörmokare för ROT-uppdrag till projektledning av större projekt som exempelvis stambyte.